Serveis

Your search results

COMPRA – VENDA

PROFESIONALITAT I EXPERIENCIA, CONFIGUREN LA DEGUDA E IMPRESCINDIBLE ATENCIÓ ALS NOSTRES CLIENTS…

– Atenció i assesorament personal a tots el copropietaris devant qualsevol tema relacionat amb l’ administració de l’ immoble.

– Convocatoria i asistencia a totes les juntes generals que celebri la Comunitat de Propietaris.

– Redactat, tremesa de convocatories i actes corresponents.

– Confecció i presentació de pressupostos de despeses ordinaries i extraordinaries anuals de l’ edifici.

– Confecció i presentació de liquidacions de despeses al tancament de cada exercici.

– Sol.licitud de pressupostos económics per dur a terme les obres i reparacions precises.

– Tramitació de totes les gestions relacionades amb la comunitat devant dels Organismes oficials corresponents.

Compare Listings