Administració de finques

Your search results

Administració de Comunitats

Principals funcions que, entre d’altres, desenvolupem en la nostra qualitat de Secretaris-Administradors:

 • Confecció i presentació de pressuposts de despeses ordinàries i extraordinàries anuals.
 • Confecció i presentació de liquidacions de despeses.
 •  Convocatòria i assistència a les Juntes generals ( ordinàries i extraordinàries )
 • Redactat i enviament de les corresponents actes.
 • Avís i seguiment fins a la seva finalització de totes les reparacions i incidències que es produeixin.
 • Confecció i cobrament de totes les derrames i saldos que siguis aprovats per las Comunitat.
 • Reclamació d rebuts pendents al veïns morosos
 •  Tramitació de les gestions necessàries davant dels Organismes oficials corresponents.
 • Aconseguir finançament i/o subvencions per fer front a obres de remodelació o millora de les comunitats.
 •  Constitució i redacció dels estatuts comunitaris
 • Gestió d’impostos ( IVA, IRPF…)
eixample
 • Confecció i presentació de pressuposts de despeses ordinàries i extraordinàries anuals.
 • Confecció i presentació de liquidacions de despeses.
 •  Convocatòria i assistència a les Juntes generals ( ordinàries i extraordinàries )
 • Redactat i enviament de les corresponents actes.
 • Avís i seguiment fins a la seva finalització de totes les reparacions i incidències que es produeixin.
 • Confecció i cobrament de totes les derrames i saldos que siguis aprovats per las Comunitat.
 • Reclamació d rebuts pendents al veïns morosos
 •  Tramitació de les gestions necessàries davant dels Organismes oficials corresponents.
 • Aconseguir finançament i/o subvencions per fer front a obres de remodelació o millora de les comunitats.
 •  Constitució i redacció dels estatuts comunitaris
 • Gestió d’impostos ( IVA, IRPF…)

Administració Propietat Vertical 

Administrem i rendibilitzem el seu patrimoni, tant a nivell particular com de Comunitats de Bens,  amb els següents serveis:

 • Assessorament real sobre el preu de mercat del seu actiu.
 • Obtenció de la Cedul.la d’ habitabilitat , Certificat Energètic
 • Redacció i formalització dels contractes d’arrendament.
 • Presentació de fiances a l’INCASOL i Impost de Transmissions
 • Facturació i cobrament de rendes.
 • Control i pagament de subministres, serveis i impostos de l’immoble.
 • Presentació mensual de l’estat de comptes.
 • Liquidació de rendes cobrades.
 • Assessorament real sobre el preu de mercat del seu actiu.
 • Obtenció de la Cedul.la d’ habitabilitat , Certificat Energètic
 • Redacció i formalització dels contractes d’arrendament.
 • Presentació de fiances a l’INCASOL i Impost de Transmissions
 • Facturació i cobrament de rendes.
 • Control i pagament de subministres, serveis i impostos de l’immoble.
 • Presentació mensual de l’estat de comptes.
 • Liquidació de rendes cobrades.

Compare Listings